Programa

- Eines per a la gestió eficaç de la seguretat clínica del pacient: com puc saber si la meva organització ofereix una atenció segura?
- Anàlisi de la cultura seguretat.
- Indicadors de qualitat i seguretat.
- Notificació i anàlisi de casos.
- Anàlisi modal d’errors i efectes. Disseny de mapes de riscos.
- Altres eines per a la detecció de problemes de seguretat.
- Disseny d'un pla de millora de la seguretat del pacient en la seva organització.
- Auditories de seguretat. Acreditació i certificació en la seguretat del pacient.
- Exercicis pràctics tutelats de d’aplicació  de cadascuna de les eines.