Suport Vital avançat en trauma (SVAT)

Professorat

El professorat del curs s’estructura en funció de las categories del Plan Nacional de RCP i del CCR, creat a tal efecte.

- Instructor-Director SVAT: metges situats en l’anella superior de la cadena de formació de formadors; poden dirigir i impartir qualsevol tipus de cursos i estan inscrits en el Registre del “Plan Nacional de RCP” i en el CCR.
- Monitors: personal mèdic o d’infermeria , que hagi realitzat i superat un curs de Suport Vital Avançat (SVAT).

En curs estàndard es manté una relació professor/alumne de 1/8.