Suport Vital i Desfibril·lador Automàtic

Coordinació i professorat

Instructors acreditats pel Consell Català de Ressuscitació en SVB-DEA, amb el reconeixement de l’European Resuscitation Council (ERC).