Suport Vital i Desfibril·lador Automàtic

Programa

Part teòrica
1.Introducció: Parada cardíaca. La cadena de supervivència
2.Importància de la desfibril·lació primerenca
3.RCP bàsica
4.Desfibril·lació automàtica. Pla d'acció davant de la parada cardíaca
5.Dades essencials per al registre de Parada Cardíaca.
6."Manteniment d'un DESA". Pla per sobreviure a un IAM

Part pràctica
1.RCP Bàsica. Ús de la màscara per a la ventilació boca-boca
2.Tècniques de RCP: ennuegada i posició lateral
3.Desfibril·lació automàtica
4.Simulació reglada de PCR

Material docent

S 'entregarà a cada estudiant un llibret sobre SVB-DEA editat pel CCR.

Avaluacions i acreditacions

És obligatòria l'assistència al 100% del curs. Els alumnes que superin satisfactòriament les avaluacions teòriques (es requereix un 75% de respostes correctes) i pràctiques rebran un certificat oficial emès pel Consell Català de Ressuscitació (CCR), acreditat per l'European Resuscitation Council (ERC).