Impressió 3D aplicada a l'empresa

Coordinació

IMPRO3D:Empresa dedicada a la fabricació d'impressores 3D. Serveis d'impressió i disseny i assessoria en l'àmbit de la tecnologia 3D.
 
Professorat

David Reverter Carbonell: Enginyer Industrial amb més de 15 anys d'experiència en la fabricació de maquinaria industrial i control de processos, així com en el disseny de CAD en 3D.
 Edgar Julià Alzaga: Enginyer de Telecomunicacions amb més de 10 anys d'experiència en serveis i muntatge d'ordinadors, impressores i xarxes per a empreses