Professorat

Dr. Jordi Altayó Marti. Professor de l’Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa. Doctor en Economia. Llicenciat en Dret, Llicenciat en Economia, Llicenciat en A.D.E. Auditor-Censor Jurat de Comptes. Assessor Fiscal (AEDAF). Membre de la Junta de Govern i President del CEFIT del Col•legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya.