Programa

1. Aspectes a treballar:
- Afrontament de la vergonya a l'hora de parlar en públic (desinhibició).
- La relaxació i la respiració.
- La interpretació i comprensió de la lectura.
- La improvisació (es treballa la imaginació i l’agilitat mental).
- Controlar la mirada i la gesticulació.
- Superació i gestió de la por escènica.
- Principals aspectes psicològics de la comunicació.
- Els cinc canals comunicatius.
- El procés efectiu de la comunicació:
- Calibrar
- Acompanyar
- Dirigir
- La Tècnica dels Mapes Mentals com a mètode d’organització de les nostres idees per memoritzar i transmetre el que volem dir

2. Posar èmfasi en:
- La importància d’una bona dicció per a transmetre un missatge
- La manera d’articular, accentuar, el to de veu i com la intencionalitat pot canviar radicalment el missatge o fins i tot el rol que volem transmetre.
- Potenciar l’escolta activa: l’actor és un ésser empàtic que no només parla, sinó que sobretot escolta.
- Jugar a buscar i a utilitzar diferents centres d’energia per tal de poder treballar la habilitat de la comunicació.
- L'entrenament de les habilitats comunicatives en casos pràctics a partir de la realitat professional.