Programa

1. Dicció: treballarem textos de manera meticulosa.  Projecció de la veu, articulació de les paraules, la velocitat de les paraules, vocalització, tempo, fluïdesa en la lectura, respiració, i eliminació de mals hàbits.
 

2. Narració de documentals: narrarem documentals de diferents estils. Practicarem la traducció simultània amb l’idioma original en segon pla, buscarem el perfeccionisme pel que fa a credibilitat i rigor, practicarem la locució amb la música en segon pla, cercarem la consciència de què diem i perquè, i treballarem la locució planera habitual del documental.
 

3. Locució publicitària: explorarem els diferents estils. Treballarem l’equilibri entre la vessant artística i la tècnica, la personalitat pròpia, la coloració de la veu, la postura, l’art de dir les coses, l’art de transmetre, el ritme, la projecció, la singularitat, les tendències, la seducció, la interpretació del text, el control del timbre, la intensitat de l’execució de les frases, la sensibilitat, les caigudes de nivell, la creativitat al comunicar, les pauses, i la naturalitat i convicció.

 

4. Interpretació: la interpretació estarà present en totes les àrees. Construcció de personatges, anàlisi de text, situació argumental, desinhibició, convivència i cohesió de grup, el gest i la paraula com a mitjà interpretatiu, la espontaneïtat, els diferents estils, els diferents gèneres, consciència del moviment, i la veritat interpretativa.

 

5. Doblatge: doblarem seqüències de pel•lícules o sèries. Sincronització de labials, ajust, adaptació, anàlisi de l’escena, aproximació i respecte a la versió original, les diferents diversitats de gèneres, la memòria retentiva, la naturalitat, la imitació, la posició, la comprensió dels guions lingüístics, i la diversitat de personatges.