Programa

Avid - Protools 101

• Lliçó 1: Introducció a Pro Tools

• Lliçó 2: Aprofundint en Pro Tools

• Lliçó 3: Creació de la teva primera sessió

• Lliçó 4: Gestió d'àudio en Protools

• Lliçó 5: Importació d'arxius en Protools

• Lliçó 6: Gestió MIDI en Protools

• Lliçó 7: navegant Protools, finestres aleatòries

• Lliçó 8: Tècniques d'edició bàsiques

Lliçó 9: Tècniques de mescla

Lliçó 10: Finalitzant una feina, bolcat final

Examen on-line