Curs de suport vital bàsic (SVB+DEA)

CURS DE SUPORT VITAL BÀSIC I DESFIBRIL·LADOR SEMIAUTOMÀTIC

Informació bàsica

Certificació acadèmica: Certificat del CCR
Certificació externa: Consell Català de Ressuscitació
Crèdits (ECTS)/ Hores: 0 ECTS/6 hores
Tipologia d’ ensenyament: Presencial
Dates:  Dimecres 5 de febrer de 14 a 20h
              Dimecres 26 de Febrer de 14 a 20h
              Dimecres 2 d’Abril de 14 a 20h
              Divendres 23 de Maig de 14 a 20h
              Dimecres 4 de Juny de 14 a 20h
 
Centre on es realitzarà l’activitat: Centre de Simulació i Innovació en Salut (TecnoCampus)
Número de places: 7 mínim i 8 màxim per grup

Descarrega’t el fulletó del curs aquí 

Presentació

La Síndrome Coronària Aguda és la primera causa de mortalitat en els països industrialitzats i en un 50% dels casos la mort sobtada és la primera manifestació de la malaltia. Aquesta alta mortalitat pot disminuir si es realitzen una sèrie d'accions, totes elles importants, que configuren el que es denomina la "Cadena de la Supervivència":

1. El reconeixement precoç dels símptomes de la Parada CardioRespiratoria (PCR) i de la Síndrome Coronaria Aguda , per part de la població i, per descomptat, del personal sanitari. Activació precoç del Sistema d'Emergències Prehospitalari.
2. El inici ràpid i adequat de les tècniques de Suport Vital Bàsic (SVB).
3. La desfibril•lació precoç.
4. El inici ràpid i adequat de les tècniques de Suport Vital Avançat i Cures Postressuscitació.

Tots els coneixements i tècniques necessàries per realitzar aquestes accions estan ben establertes i protocol•litzades per l'European Resuscitation Council (ERC), a Espanya per la SEMICYUC, i a Catalunya per el CCR (Consell Català de Ressuscitació) constituint aquestes recomanacions la base dels Cursos de Suport Vital Bàsic i Desfibril•lació Semiautomàtica (SVB i DEA).

Destinataris

• Qualsevol persona interessada en adquirir coneixements en Suport Vital Bàsic i DEA.
• Estudiants de Medicina, Infermeria, CAFE, odontòlegs, fisioterapeutes, auxiliars clínica, etc.
• Personal d’Hostaleria, Aeroports i Ports.
• Personal de Seguretat.
• Qualsevol treballador.
• Socorristes, Monitors esportius, Entrenadors.
• Responsables de Riscos Laborals.
• Voluntaris, Aux. de Geriatria.
• Treballadors familiars.

Objectius generals

L'objectiu bàsic dels cursos de SVB i DEA és la difusió de la teoria i de les habilitats pràctiques que ho configuren entre la població interessada i el personal sanitari, amb la finalitat de prevenir i tractar l'aturada cardíaca.

Objectius específics

• Aprendre a diagnosticar una aturada cardio-respiratòria.
• Adquirir els coneixements teòrics, tècniques i habilitats necessàries per al tractament de la PCR amb utillatge i realitzades per 1-2 persones.
• Activar el Sistema Integral d'Emergències.
• Identificar i tractar altres situacions d'emergència que poden conduir a la PCR: obstrucció de la via aèria per un cos estrany, identificar als pacients que puguin
presentar un Infart Agut de Miocardi.
• Educació sobre els factors de risc cardiovasculars i prevenció dels accidents.
• Maneig de la via aèria.
• Desfibril•lació semiautomàtica.
• Tractament integral i en equip de l'aturada cardíaca.
• Consideracions especials en el medi natural

Programa

Part teòrica

1. Introducció: Parada cardíaca. La cadena de supervivència
2. Importància de la desfibril•lació primerenca
3. RCP bàsica
4. Desfibril•lació automàtica. Pla d'acció davant de la parada cardíaca
5. Dades essencials per al registre de Parada Cardíaca.
6. "Manteniment d'un DESA". Pla per sobreviure a un IAM

Part pràctica

1. RCP Bàsica. Ús de la màscara per a la ventilació boca-boca
2. Tècniques de RCP: ennuegada i posició lateral
3. Desfibril•lació automàtica
4. Simulació reglada de PCR

Professorat

Instructors acreditats pel Consell Català de Ressuscitació en SVB-DEA, amb el reconeixement de l’European Resuscitation Council (ERC).

Material docent

S’entregarà a cada estudiant un llibret sobre SVB-DEA editat pel CCR.

Avaluacions i acreditacions

És obligatòria l'assistència al 100% del curs. Els alumnes que superin satisfactòriament les avaluacions teòriques (es requereix un 75% de respostes correctes) i pràctiques rebran un certificat oficial emès pel Consell Català de Ressuscitació (CCR), acreditat per l’European Resuscitation Council (ERC).

Preu del curs i bonificació

Per alumnes o personal del TecnoCampus: Duració del curs: 6h / Preu: 90€ / Certificat: CCR
Qualsevol persona que hi estigui interessada: Duració del curs: 6h / Preu: 110€ / Certificat: CCR

El curs és bonificable per la Fundación Tripartita. Les empreses que estiguin interessades en que el Tecnocampus li gestioni la bonificació ho haurà d’indicar en el full d’inscripció que trobarà en el web.

Inscripcions

Formulari d’inscripció 


Per a més informació contacte amb: formaciocontinua@tecnocampus.cat