El model de governança parteix de la Fundació i el seu patronat, màxim òrgan de govern. A partir d’aquí l’estructura s’enriqueix amb l’staff del parc, que gestiona un actiu de 50.000 m2 on hi ha més prop de 100 empreses, entre les quals hi ha 30 iniciatives emprenedores instal·lades a la incubadora.

El campus per la seva banda es el sistema comú de serveis i aporta la necessària transversalitat en recursos i facilitats per a tota la comunitat universitària. L’ acadèmia, entenent com a tal la suma de tots els centres universitaris, té un model de govern acadèmic en cada àrea de coneixement.

Aquest model està liderat per la presidenta de la Fundació, que presideix el Patronat, i que és la màxima autoritat dins l’àmbit de la Fundació. A banda, es compta amb la figura del vicepresident. I el director general de la Fundació, que n'és el càrrec executiu, que inclou la gerència, la direcció del parc i la direcció del Tecnocampus Centre Universitari.