Tecnocampus Centre Universitari

El Tecnocampus Centre Universitari és l’organització acadèmica de la Fundació i està regulat per unes NOF (normes d’organització i funcionament) que segueixen totes les escoles superiors del Tecnocampus de forma comuna. La presidència li correspon al director general de la Fundació i alhora té un òrgan col·legiat anomenat Consell Acadèmic, format pels equips directius de cadascuna de les escoles superiors del Tecnocampus.

Alhora, cadascuna de les escoles del Tecnocampus té personalitat acadèmica i un equip directiu propis. El claustre d’escola es l’òrgan de participació acadèmica que integra els membres de la comunitat universitària.