Pla d'estudis (289.30 KB)
Descarregar

 

PLA D'ESTUDIS

Distribució del nombre de crèdits ECTS en funció del tipus d'assignatura i any d'implantació

 

 

Guies docents per cursos i trimestres

EINES TIC PER A L'EMPRESA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
FONAMENTS D'ECONOMIA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
L'ORGANITZACIÓ EMPRESARIAL : TEORIA I PERSPECTIVES (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
FONAMENTS D’ESTADÍSTICA I ANÀLISI DE DADES (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DIRECCIÓ COMERCIAL (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
EMPRENEDORIA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
TÈCNIQUES QUANTITATIVES PER A LA GESTIÓ FINANCERA (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
LLENGUA ESTRANGERA I (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
FONAMENTS DE MATEMÀTIQUES PER A L'EMPRESA (8 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DRET EMPRESARIAL (8 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ANÀLISI DE L'ENTORN MACROECONÒMIC (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
FONAMENTS D'ESTADÍSTICA I ANÀLISI DE DADES (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INFERÈNCIA ESTADÍSTICA PER A LA GESTIÓ EMPRESARIAL (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PATRONS INTERNACIONALS INNOVADORS: TEORIA I TENDÈNCIES (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
CREATIVITAT I INNOVACIÓ (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
COMPTABILITAT FINANCERA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
RELACIONS INTERPERSONALS A L'EMPRESA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ I LES OPERACIONS (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
FISCALITAT DE L'EMPRESA (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
EL PLA DE MÀRQUETING (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
LLENGUA ESTRANGERA II (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INVERSIÓ I FINANÇAMENT A CURT TERMINI (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
COMPTABILITAT DE COSTOS (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
XARXES SOCIALS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
NOVES TENDÈNCIES DE MÀRQUETING (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DIRECCIÓ FINANCERA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INNOVACIÓ ESTRATÈGICA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT EN UNA ECONOMIA GLOBAL (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ANÀLISI I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ. NOVES TENDÈNCIES (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
LLENGUA ESTRANGERA III (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ELABORACIÓ DE PROJECTES (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
CREACIÓ D'EMPRESES INNOVADORES I DE BASE TECNOLÒGICA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DISSENY I GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
NOVES TENDÈNCIES D'ADMINISTRACIÓ EMPRESARIAL (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Treball Final de Grau-Empresa (14 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PRÀCTIQUES EXTERNES (14 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
SECCIÓ 1: LIDERATGE EMPRENEDOR I INNOVACIÓ
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
SECCIÓ 2: EINES AVANÇADES D'ADMINISTRACIÓ EMPRESARIAL
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
GRAU EN MÀRQUETING I COMUNITATS DIGITALS
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
GRAU EN LOGÍSTICA I NEGOCIS MARÍTIMS
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
GRAU EN TURISME I GESTIÓ DEL LLEURE
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre

ATENCIÓ: Cal acumular 20 ECTS de matèries optatives. Els horaris de les assignatures que componen les matèries 1 i 2 s'integren en el calendari de d'AdE (modalitat bilingüe o modalitat en anglès). Els horaris de la resta de temes es trobaran en les hores del Grau d’adhesió (amb l’ajut dels codis indicats).ATENCIÓ: "Es recorda als estudiants que acumulin 20 ECTS de matèries optatives". Els horaris de les assignatures que componen les matèries 1 i 2 s'integren en el calendari de d'AdE (modalitat bilingüe o modalitat en anglès). Els horaris de la resta de temes es trobaran en les hores del Grau d’adhesió (amb l’ajut dels codis indicats).

Descarrega't el llistat d'optatives per al curs 2020/21. En el document pots consultar el codi per la matrícula i una breu descripció del temari (actualitzat 05/08/20). 

 

IMPORTANT: En les guies docents hi figuren també les del pla d'estudis en extinció (1r curs: 1008,1005; 2n curs: 1011, 1014,1017, 1013; 3r curs: 1133, 1129; 4rt curs: 1029). Recorda consultar les assignatures segons el pla d'estudis que et pertoca.

El pla docent està en constant revisió dins del Sistema de la Garantia interna de la Qualitat. Com a resultats d’aquestes revisions aquest s’ha modificat per millorar l’adquisició de coneixements i competències. A continuació pots consultar els plans d’estudis extingits o en extinció.

 

Descarrega't el Pla d'Estudis en extinció (a partir del curs 2014/15 i fins al curs 2019/20).