• Nom: Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació (docència en anglès)
 • Durada: 4 cursos acadèmics organitzats per trimestres
 • Càrrega lectiva: 240 crèdits ECTS
 • Modalitat: Presencial
 • Horari: Matí (de 8h a 14h)
 • Impartit a: L'Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa
 • Titulació: Universitat Pompeu Fabra (UPF)
 • Preu: Consulta el cost i el finançament dels estudis en el següent enllaç (Preus i finançament)
 • Accés: Consulta les vies d'accés i com formalitzar la preinscripció universitària (Accés)
 • Places: 35
 • Idioma: Anglès
 • Nota de tall: 5,798 (curs 18/19)

PRESENTACIÓ

Es tracta dels estudis d'Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació impartits íntegrament en anglès. Aquesta oferta obeeix a una de les línies estratègiques del TecnoCampus: La internacionalització. 

Els estudis s’estructuren en quatre anys distribuïts en tres trimestres. Les assignatures de formació bàsica (64 ECTS) i les obligatòries (128 ECTS) s’agrupen en cinc grans blocs de matèries:

 • Administració i organització d'empreses
 • Economia general i aplicada
 • Gestió de la innovació
 • Gestió comptable i financera
 • Llengua estrangera

Les assignatures dins de la matèria de "Llengua estrangera" s'organitzen per nivells de coneixement  (llengües a l'ESCSET).  

Les assignatures opatives (20 ECTS) s’ofereixen mitjançant dues matèries:

 • Innovació i Eines avançades d'administració empresarial
 • Lideratge Emprenedor
  La matèria "Lideratge emprenedor" inclou l'assignatura de “Projectes Empresarials” que permet reconèixer aquelles activitats vinculades a un projecte emprenedor i innovador que, durant la carrera, hagi realitzat.

El pla d'estudis conté, com a destacable, l'assignatura obligatòria de Pràctiques externes (14 ECTS) i de Treball Final de Grau (14 ECTS).

 

OBJECTIUS

L'objectiu general del títol de Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació (docència en anglès) és formar professionals amb amplis coneixements de gestió empresarial amb una perspectiva internacional:

 • De lideratge i capacitats per la gestió d'equips
 • Capacitat per ser agents de canvi en les empreses existents i en la generació i desenvolupament de noves empreses o negocis
 • Sensibilitat per les necessitats territorials i capacitats per oferir respostes
 • Preparació per treballar en un món globalitzat i multilingüe

En definitiva, un profesional capaç de contribuir al desenvolupament de la societat del coneixement, on la clau de competitivitat sigui la innovació en un context d'internacionalització del món empresarial.

PER QUÈ ESTUDIAR AQUEST GRAU?

 • 1
  Pràctiques en empreses

  Són obligatòries i es realitzen en empreses del sector.

 • 2
  Innolab

  Laboratori de creativitat i innovació.

 • 3
  Internacionalització. Estudis i pràctiques internacionals.

  Convenis d'estudis i pràctiques a diferents països d'arreu del món.

T'agradaria rebre més informació d'aquest programa?

Sol·licita més informació

PERFIL D'INGRÉS

Es requeriran els coneixements que s'hagin acreditat mitjançant les vies d'accés oficials, però a més és recomanable que l'estudiant tingui les següents habilitats:

 • Dots de comandament i lideratge
 • Organització i responsabilitat
 • Habilitat per impartir instruccions
 • Aptitud per al càlcul i anàlisi matemàtica
 • Facilitat d'expressió oral i escrita
 • Dinamisme i creativitat

COMPETÈNCIES GENERALS I ESPECÍFIQUES

 • Conèixer les estructures, funcionaments i formes de gestió de diferents tipologies empresarials. 
 • Conèixer instruments útils per a la presa de decisions en el context actual econòmic.
 • Aprendre a treballar en equip, en un context nacional o internacional, aplicant flexibilitat i creativitat en els coneixements adquirits i adaptant-los a contextos i situacions noves.
 • Liderar un equip i desenvolupar capacitats i iniciatives creatives/innovadores amb esperit emprenedor i competitiu.
 • Capacitat de generar idees i solucionar problemes, tant de manera individual com a col·lectiva, així com capacitat per expressar a d’altres aquestes idees i solucions.
 • Desenvolupar i aprendre habilitats emprenedores que reforcin la confiança personal i redueixin l’aversió al risc.
 • Desenvolupar capacitats per adquirir una actitud oberta davant el canvi i estar disposat a revaluar els vells models mentals que limiten el pensament adoptant una manera positiva de pensar.
 • Comunicar-se amb propietat de forma oral i escrita en almenys una tercera llengua estrangera.

Veure competències completes

SESSIONS D'ACOLLIDA

Uns dies abans de l'inici de curs s'organitzen unes sessions de benvinguda per als estudiants de nou accés. Aquestes jornades són útils per conèixer el/la  coordinador/a del grau, el pla d'estudis, els serveis campus (Gestió Acadèmica, Biblioteca, UACU, Carreres Professionals i Relacions Internacionals) i per fer un recorregut per les instal·lacions amb la finalitat de començar a conèixer els diferents espais on cursaran els seus estudis.

PLA DE TUTORIES

Consulta el Pla d'Acció Tutorial personalitzat on es recull un conjunt d’accions per millorar l’atenció als estudiants a través d’un seguiment més personalitzat i prolongat des de l’inici fins a l’acabament dels estudis universitaris.