Innovació

"Innovación es una forma de hacer las cosas de una manera diferente. Esta forma diferente de hacer las cosas impulsa el avance tecnológico generando crecimiento económico. Dentro de la asignatura de Análisis del Entorno Macroeconómico la innovación, materializada en progreso tecnológico, es considerada como motor de crecimiento económico de los países."

Ivette Fuentes. Professora ESCSE


“Innovació com a interés en la millora constant de les nostres assignatures”

Carme Rovira. SQAIDes del Servei de Qualitat, Aprenentatge i Innovació es du a terme una iniciativa per donar veu i permetre als docents difondre la seva innovació. D'aquesta manera a través del bloc els professors i professores poden explicar les seves experiències.


Com a evolució del bloc surgeix la idea de la Revista Digital #InnovaTecnocampus on es poden trobar aquestes iniciatives així com a continguts enriquits. És de publicació bimenusal.

Iniciatives Innovadores al Tecnocampus

Visual Thinking

Visual Thinking

Des de l'ESCSE es duen a terme metodologies de Visual Thinking i Design Thinking a les seves assiguatures. Un exemple és el cas de l'assignatura d'administració d'empreses

Speed dating TFG

Speed dating TFG

Els estudiants de diferents graus es van trobar per realitzar un Speed Dating TFG. D'aquesta manera podien rebre feedback de les idees que exposaven a estudiants d'altres carreres, professors i professionals de diferents sectors.

Veure vídeo