Informació general

Grau en Infermeria

 

Horaris

Horaris 1r curs

Horaris 2n curs

Horaris 3r curs

 

Aularis

Aularis 1r curs

Aularis 2n curs

Aularis 3r curs 

(Actualitzat 11-10-19)

 

NOTA: Per a consultar els horaris i aules de classes o d'exàmens també podeu accedir als Horaris online. Poseu Fundació TecnoCampus, seleccioneu icona de calendari (esquerra de la pàgina) i seleccioneu el grup (classes: 1er INF G1 o per exàmens: ExamINF, ...) i la setmana que vulgueu consultar.

Exàmens 1r curs

Exàmens 2n curs

(Actualitzat 11-10-19)

Exàmens 3r curs

 

Exàmens 1T amb aules assignades

 

NOTA: Per a consultar els horaris i aules de classes o d'exàmens també podeu accedir als Horaris online. Poseu Fundació TecnoCampus, seleccioneu icona de calendari (esquerra de la pàgina) i seleccioneu el grup (classes: 1er INF G1 o per exàmens: ExamINF, ...) i la setmana que vulgueu consultar.

Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (CAFE)

 

Horaris

(Actualitzats 11-10-19)

Horari 1r curs

Horari 2n curs

Horari 3r curs

Horari 4t curs

 

Aularis

Aularis 1r curs

Aularis 2n curs

Aularis 3r curs

Aularis 4t curs

 

NOTA: Per a consultar els horaris i aules de classes o d'exàmens també podeu accedir als Horaris online. Poseu Fundació TecnoCampus, seleccioneu icona de calendari (esquerra de la pàgina) i seleccioneu el grup (classes: 1er CAFE G1 o per exàmens: ExamCAFE, ...) i la setmana que vulgueu consultar.

Exàmens 1r curs

Exàmens 2n curs

Exàmens 3r curs

Exàmens 4t curs

 

Exàmens 1T amb aules assignades

 

NOTA: Per a consultar els horaris i aules de classes o d'exàmens també podeu accedir als Horaris online. Poseu Fundació TecnoCampus, seleccioneu icona de calendari (esquerra de la pàgina) i seleccioneu el grup (classes: 1er CAFE G1 o per exàmens: ExamCAFE, ...) i la setmana que vulgueu consultar.

Grau en Fisioteràpia

 

Horaris

Horaris 1r curs

Horaris 2n curs

Horaris 3r curs

Horaris 4t curs

 

Aularis

Aularis 1r curs

Aularis 2n curs

Aularis 3r curs

Aularis 4t curs 

(En pràctiques)

 

NOTA: Per a consultar els horaris i aules de classes o d'exàmens també podeu accedir als Horaris online. Poseu Fundació TecnoCampus, seleccioneu icona de calendari (esquerra de la pàgina) i seleccioneu el grup (classes: 1er FISIO G1 o per exàmens: ExamFISIO, ...) i la setmana que vulgueu consultar.

(Actualitzats 14-10-19)

Exàmens 1r curs

Exàmens 2n curs

Exàmens 3r curs

Exàmens 4t curs

 

Exàmens 1T amb aules assignades

 

NOTA: Per a consultar els horaris i aules de classes o d'exàmens també podeu accedir als Horaris online. Poseu Fundació TecnoCampus, seleccioneu icona de calendari (esquerra de la pàgina) i seleccioneu el grup (classes: 1er FISIO G1 o per exàmens: ExamFisio, ...) i la setmana que vulgueu consultar.

Doble titulació en Fisioteràpia-CAFE

 

Horaris

Horaris 1r curs

Horaris 2n curs

Horaris 3r curs

Horaris 4t curs

Horaris 5è curs

 

Aularis

Aularis 1r curs

Aularis 2n curs

Aularis 3r curs

Aularis 4t curs

Aularis 5è curs

 

NOTA: Per a consultar els horaris i aules de classes o d'exàmens també podeu accedir als Horaris online. Poseu Fundació TecnoCampus, seleccioneu icona de calendari (esquerra de la pàgina) i seleccioneu el grup (classes: 1er Doble G1 o per exàmens: ExamDoble, ...) i la setmana que vulgueu consultar.

Exàmens 1r curs

Exàmens 2n curs

Exàmens 3r curs

Exàmens 4t curs

Exàmens 5è curs

 

Exàmens 1T amb aules assignades

 

NOTA: Per a consultar els horaris i aules de classes o d'exàmens també podeu accedir als Horaris online. Poseu Fundació TecnoCampus, seleccioneu icona de calendari (esquerra de la pàgina) i seleccioneu el grup (classes: 1er Doble G1 o per exàmens: ExamDoble, ...) i la setmana que vulgueu consultar.

Altres informacions

NOTA: Per a consultar els horaris i aules de classes o d'exàmens també podeu accedir als Horaris online. Poseu Fundació TecnoCampus, seleccioneu icona de calendari (esquerra de la pàgina) i seleccioneu el grup (classes: 1er CAFE G1 o per exàmens: ExamCAFE, ...) i la setmana que vulgueu consultar.