Màster Universitari en Direcció i Planificació del Turisme

L'alumne presentarà la seva sol·licitud de preinscripció en els centres administratius corresponents, on es comprovarà el seu accés i es canalitzarà la seva sol·licitud per tramitar-la i, si és el cas, se li concedirà l'admissió a l'estudi.
 

L'òrgan d'admissió d'alumnes és la Comissió Acadèmica de la titulació.

1a preinscripció: oberta fins el dia 26 de juny de 2015
2a preinscripció: oberta fins el dia 7 de setembre de 2015
 

Procés d’admissió

       1.   Sol·licitud d’admissió

  • Les sol·licituds d’admissió es valoraran seguint el calendari de rondes d’admissió que trobareu a continuació. 

                                       Rondas de admisión
 

Ronda       

Fecha limite de la solicitud de admisión

Resolución Admisión             

Fecha reserva de plaza              

1

27/02/2015

semana del 16/03/2015

06/04/2015

2

23/03/2015

semana del 13/04/2015

04/05/2015

3

27/04/2015

semana del 18/05/2015

08/06/2015

4

25/05/2015

semana del 15/06/2015

06/07/2015

5

26/06/2015

semana del 13/07/2015

24/07/2015

6

07/09/2015

semana del 14/09/2015

25/09/2015

 


Omple el formulari de preinscripció online, adjuntant la documentació demanada per a la preinscripció.Les sol·licituds d’admissió rebudes una vegada finalitzada una ronda es desplaçaran a la següent

  • Las rondes d’admissió estan subjectes a la disponibilitat de places

1.  Currículum vitae: màxim 2 pàgines en format Word, PDF o similar. Format A4 o Carta
2.  Carta d’expectatives: explicació de la motivació para cursar aquest màster (Màxim 1 pàgina en format Word, PDF o similar. Format A4 o Carta)
3.  Fotocòpia del DNI o Passaport
4.  Fotocòpia del títol universitari o resguard
5.  Fotocòpia del certificat acadèmic
6.  En cas d’accés con un títol universitari aliè a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES): Certificació de la universitat d’origen, que acrediti un nivell de formació equivalent als títols estatals de grau i que faculten, al país on va ser expedit el títol, l’accés a estudis de postgrau
 

Es podran contemplar els següents criteris per a la valoració de mèrits dels estudiants que vulguin ser admesos en el Màster:
 
-       L'expedient acadèmic dels estudis que s'hagin cursat amb anterioritat.
-       El domini de la llengua anglesa a un nivell mig-alt.
-       Coneixements d'informàtica a nivell d'usuari.
-       L'experiència professional.
-       Una declaració d'objectius, on consti la motivació personal del candidat i els motius pels quals vol sol·licitar plaça en el màster.
 
L'expedient acadèmic tindrà un pes no inferior al 70%, el domini de la llengua anglesa i els coneixements d'informàtica a nivell d'usuari són imprescindibles i els altres dos criteris són aplicables a nivell qualitatiu. 


        2.  Admissió
 

  • La direcció acadèmica seleccionarà els candidats mitjançant avaluació curricular i en alguns casos, es sol·licitarà una entrevista personal (presencialment o per skype).

  • Es notificarà per escrit la resolució de l’admissió.


        3.  Matriculació
 

Una vegada rebuda la carta d’acceptació al programa i abans d’iniciar-se l’activitat acadèmica s’haurà que presentar la documentació necessària per a formalitzar la matrícula. Consulta aquí la documentació que s’haurà de presentar.

Per garantir la plaça és imprescindible realitzar el pagament de la reserva de plaça per un import de 600€.