Màster Universitari en Direcció i Planificació del Turisme

English version of the Master

Professorat del Màster

Director Acadèmic

Josep M.Raya
Doctor en Economia (UB)
Màster en Anàlisi Econòmica Aplicada (UPF)
Professor titular amb acreditació AQU
Sexenni de recerca 2004-2009
Investigador principal del grup GRA BET: SGR-01232
Tecnocampus: http://www.tecnocampus.cat/ca/professorat/josepmaria-raya
LinkedIn: es.linkedin.com/in/josepmariaraya/es

 

PROFESSORAT 
OLLER, Jordi. Doctor en Ciències Econòmiques. Especialista en web 2.0 i TIC aplicades al Turisme
CELMA, Maria Dolors. Doctora en Organització d'Empreses. Membre del grup GRABET-TRIP
KUCEL, Aleksander. Doctor en Sociologia. Investigador principal del grup CEO.
TORRES, Josep. Doctor en Economia. 
GILABERTE, Anacris. Llicenciada en Comunicació.
FUENTES, Ivette. Doctora en Economia. Investigadora del grup GRABET-TRIP.

PROFESSORAT VISITANT
MARTÍNEZ MARÍN, Jesús. Doctor en Ciència i Enginyeria Nàutiques. Expert en Logística i Gestió Portuària. Facultat Nàutica-UPC
CASTELLS SANABRA, Marcel·la. Doctora en Enginyeria Naval. Experta en Transport Marítim. Facultat Nàutica-UPC.
MARTÍNEZ, Esther. Doctora en Economia. Investigadora de la Universitat de Girona. Membre del grup GRABET-TRIP
SALINAS, Eduardo. Doctor en Geografia. Investigador. U. de La Habana.
BRUGUERA, Mayte. Llicenciada en Psicologia de les Organitzacions i del Treball. General manager Barcelona CREW.