Màster Universitari en Direcció i Planificació del Turisme

 Qualitat

Desenvolupament operatiu de l'ensenyament

Accés als estudis

Objetius de la titulació
Perfil d'ingrés
Perfil de sortida
Nombre de places ofertes
Criteris de selecció
Informació sobre preinscripció i admissió

Matrícula

Període i procediment de matriculació

Pla d'estudis

Denominació dels estudis
Títol en superar els estudis de Màster
Durada mínima dels estudis i crèdits ETCS
Estructura del pla d'estudis


Planificació operativa del curs   

 

Calendari acadèmic
Guia docent
Pla d'acció tutorial

 

Espais virtuals de conicació
Biblioteca
Material recomanat a l'estudiant

Professorat

Professorat de la titulació
Perfil acadèmic
Informació de contacte

Treball Final del Màster

Normativa i marc general (enfocament, tipologia...)

   

Dades i indicadors*

*Consultar taula