Converteix-te en un expert en gestió urbana

Dates: Per determinar

Durada: 60 ECTS / 600 hores

Horari: per determinar

Modalitat: Presencial

Orientació: Professional

Idiomes: Català i castellà

Titulació: Màster en Gestió, Computació i Enginyeria Urbana

Ho organitza: Escola Superior Politècnica del TecnoCampus (ESUPT)

Hi col·labora: Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya (CETOP)
Ecole Supérieur d’Ingénieurs des Travaux de la Construction de París (ESITC)

Informació i assessorament tècnic:

Alfons Palacios: palacios@tecnocampus.cat

Coordinador acadèmic del màster

Sol·licitud d’informació i inscripcions:
Formació Permanent
formaciopermanent@tecnocampus.cat
Tel. (+34) 93 702 19 59

PRESENTACIÓ

Les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) revolucionen la perspectiva del plantejament i del desenvolupament urbà. Gràcies a la capacitat de tractament de la informació, constitueixen una veritable eina d’ajuda a la decisió per als agents implicats en el funcionament de la ciutat.

L’emergència de nous mètodes de gestió dels sistemes urbans, basats en la compartició de la informació i una anàlisi optimitzada de les dades disponibles, participa en l’elaboració de la ciutat intel·ligent, connectada i sostenible

AVANTATGES

L’objectiu del màster és capacitar professionals dels sectors de l’enginyeria, les TIC, l’arquitectura o les ciències socials en les eines de gestió, tecnològiques i d’enginyeria urbana necessàries per comprendre i gestionar el planejament urbà de manera transversal amb les noves eines digitals.

El màster és la combinació del coneixement de l’Escola Superior Politècnica del TecnoCampus (ESUPT), l’École Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction de París (ESITC) i el Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya (CETOP). L’ESITC i el CETOP tenen una llarga trajectòria en innovació i aplicació de les noves tecnologies en l’enginyeria civil, l’enginyeria urbana i la gestió de l’espai públic, i l’ESUPT en la doble dimensió d’administració pública local i de centre amb una experiència de més de trenta anys en la formació en enginyeria informàtica, industrial i de telecomunicacions i en la I+D aplicada al coneixement urbà i a la millora de la gestió urbana.

El màster aborda les tres dimensions: l’enginyeria urbana, la computació urbana i l’impacte d’aquestes en la gestió urbana a partir d’experiències en les aglomeracions urbanes de Barcelona i París.

 

A QUI VA ADREÇAT

Màster adreçat a professionals que vulguin treballar en l’entorn de la gestió, la computació i l’enginyeria urbana i que vulguin complementar la seva formació per aconseguir un perfil d’integrador de les tecnologies de la informació en la gestió, la planificació i l’enginyeria urbana i adquirir pràctica a partir d’experiències d’empreses del sector de serveis a les ciutats.

Els importants canvis causats per la transformació digital en general exigeixen tècnics i gestors amb un perfil competencial transversal que combini coneixements i habilitats en l’ús de tecnologies de la informació, en les enginyeries vinculades a l’enginyeria urbana, en la comunicació i els propis de la tasca dels gestors i tècnics municipals. Avui dia no existeix en l’àmbit català ni espanyol una oferta de màster de tipus integrador-transversal en l’àmbit de l’enginyeria i la gestió urbana. Aquest fet obre una finestra d’oportunitat per a la formació de professionals que treballin disciplines de diferents àmbits, d’aplicació al dia a dia de la gestió d’àrees metropolitanes. Per aquest motiu, la proposta de casos pràctics que formen el pla d’estudis ve avalada per experts professionals de l’àmbit.

SORTIDES PROFESSIONALS
  • Professionals i responsables de la gestió i l’enginyeria urbana a les institucions locals, empreses de subministraments, d’obra civil, de gestió de residus o lligades a la mobilitat urbana.
  • Professionals TIC que desenvolupen artefactes software o hardware per donar suport a la gestió i a la presa de decisions en els àmbits de l’enginyeria urbana, l’obra pública, la mobilitat i la gestió de l’espai públic, i en general, a la planificació urbana i la gestió de les ciutats.
  • Enginyers civils, enginyers informàtics, urbanistes o sociòlegs urbans que participen en la planificació urbana i la gestió de les ciutats.

 

Organitzat per:

 

       

 

Hi col·labora: