PRESENTACIÓ

Dates: del 21 d'octubre de 2021 a juny/juliol de 2023
Durada: 2 cursos acadèmics
Edició:
Càrrega Lectiva: 60 ECTS
Modalitat: Online-Campus virtual de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Organitza:  Escola Superior Politècnica del TecnoCampus (ESUPT) i l’Escola Estudis Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacions de la UOC
Titulació: Diploma de Postgrau de l’Escola Superior Politècnica del TecnoCampus (UPF) i de la UOC
Preu: Màster 5.175€; Postgrau 2.885€; Especialització 1.290€  (preus orientatius)
Idiomes: castellà
Organització: El Màster en Indústria 4.0 es divideix en dos Postgraus i quatre Especialitzacions:
 
Els dos Postgraus es poden cursar independentment.
Dins de cada Postgrau, hi ha dues Especialitzacions que també es poden cursar independentment.
 
Matrícula: juny - octubre 2021

Sol·licitud d’informació i inscripcions
Formació Permanent
formaciopermanent@tecnocampus.cat
Tel. (+34) 93 702 19 59

Presentació

El màster va adreçat a enginyers que vulguin treballar en l’entorn industrial i que vulguin complementar la seva formació per aconseguir un perfil d’integrador de sistemes de l’industria 4.0.
El màster els permetrà adquirir experiència pràctica a partir de l’estudi de casos reals d’empreses del sector industrial. Els importants canvis deguts a la transformació digital de l’empresa industrial, exigeixen enginyers amb un perfil competencial transversal que combini coneixements i habilitats en l’ús de tecnologies de la informació, la comunicació i les noves tecnologies de la producció (fabricació additiva, robòtica col·laborativa, etc.).

 

Avantatges

El màster és el resultat de la comunió del coneixement de l’Escola Superior Politècnica del TecnoCampus amb un experiència de més de 30 anys en la formació en enginyeria i l’Escola Estudis Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacions de la UOC experts en digitalització. Aquest fet marquen els trets diferenciadors d’aquesta proposta:
 
  • Únic màster que ofereix una formació de tipus integrador i transversal en l’àmbit de l’enginyeria.
  • Els continguts del màster responen a la necessitat d’una nova figura de coordinació de disciplines de diferents àmbits, d’aplicació a la indústria.
  • Els casos pràctics que conformen el pla d’estudis, ve avalada per experts professionals de l’àmbit.

A qui va adreçat

Adreçat a enginyers que vulguin treballar en l’entorn industrial i que vulguin complementar la seva formació per aconseguir un perfil d’integrador de sistemes en la indústria 4.0  i adquirir experiència pràctica a partir de l’estudi de casos reals d’empreses del sector industrial.

Sortides professionals 

Programa dissenyat per actualitzar els coneixements dels professionals en l'àmbit de l'enginyeria i de la gestió, amb la finalitat d'afrontar el procés de transformació digital i el pas cap a la indústria 4.0.

Organitzat per: