Equip docent

Pere Tuset (ptuset@uoc.edu)
Director Acadèmic del Màster, per la UOC
 
Pere Tuset-Peiró (UOC). Enginyer Tècnic de Telecomunicació (2007) i Enginyer de Telecomunicació (2011) per la Universitat Politècnica de Catalunya, i Doctor en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions per la Universitat Oberta de Catalunya (2015). És professor lector als Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, i investigador del grup WiNe (Wireless Networks) a l’Internet Inter-disciplinary Institute, ambdós de la Universitat Oberta de Catalunya. La seva activitat docent i la recerca es centrem en l’àmbit dels sistemes ciber-físics aplicats a la indústria, incloent els sistemes encastats, les xarxes de comunicacions i el processament del senyal. És co-autor de mes de 20 articles en revistes indexades i congressos, i co-autor de 7 patents internacionals.
 
Julián Horrillo Tello (horrillo@tecnocampus.cat)
Director Acadèmic del Màster, per TCM
 
Julián Horrillo Tello (TCM). Doctor en Societat de la Informació i el Coneixement (Ciència Política i de l’Administració) per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Màster en Societat de la Informació i el Coneixement a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Enginyer Industrial (Organització Industrial) per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Enginyer Tècnic Industrial (Especialitat elèctrica, intensificació electrònica industrial) per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor de les assignatures  Organització de la Producció, Gestió de Projectes, Informàtica Industrial i Organització de l’Empresa en la Indústria 4.0 a l’Escola Superior Politècnica TecnoCampus (ESUPT). És investigador del grup GRESIT (Energies Alternatives i Renovables, Sostenibilitat, Eficiència Energètica i Innovació Tecnològica Industrial) de l’ESUPT.
 
 

Professorat

Joan Melià (UOC). Doctor per la Universitat Oberta de Catalunya (2011) i Enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (2005), és professor dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, i investigador de l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3), ambdós de la Universitat Oberta de Catalunya. Anteriorment ha treballat com investigador postdoctoral a la Universitat Pompeu Fabra i al Palo Alto Research Centre (Xerox PARC). La seva activitat docent es desenvolupa en l'àmbit de l'enginyeria telemàtica i les seves aplicacions. La seva recerca es centra en l’Internet de las Coses, sistemes intel·ligents, i seguretat. És autor o coautor de més de 30 articles a revistes indexades, congressos i workshops, i coautor d’una patent.
 
Jesus Alonso (UOC). Doctor Enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) l'any 2009 i Màster en Organització i Direcció d'Empreses (MBA) a la School of Professional and Executive Development de la UPC l'any 2016. Actualment, és Gestor de la Divisió de Tecnologies de Comunicació, Cap del Departament de Comunicacions Màquina a Màquina (M2M), i investigador sènior al Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC). La seva activitat professional es centra en l'àmbit dels projectes de R+D+i i de transferència de tecnologia a l'entorn nacional i internacional en l'àmbit del Internet de les Coses i la Industria 4.0. És professor associat a temps parcial a la Universitat Pompeu i Fabra (UPF) en l'àmbit del Internet de les Coses, professor col·laborador en el MBA de la UPC en la temàtica de la gestió del R+D i la innovació a la empresa, i professor col·laborador a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en la temàtica de la Industria 4.0.
 
Francisco Vázquez (UOC). Enginyer Tècnic Electrònic (1995), Enginyer de Telecomunicació (2000) i Doctor Enginyer de Telecomunicació (2016) per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Compta amb més de 15 anys d'experiència en disseny i implementació de sistemes embedded, sistemes d'adquisició de mesura, i xarxes de comunicació sense fils de baix consum. Des de gener de 2010, treballa com a investigador sènior al Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC). La seva activitat investigadora se centra en l'anàlisi, modelat i implementació de protocols d'accés, i en el desenvolupament de sistemes de comunicació per a aplicacions industrials.
 
Màrius Monton (UOC). Enginyer en Informàtica (2003) i Doctor en Informàtica (2010) per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). És co-fundador de l'empresa IoT Partners centrada en la consultoria i l'enginyeria de productes a l'Internet de les Coses. Anteriorment va ser el director d'I+D de l'empresa Worldsensing, pionera en les Smart Cities a Europa. És també professor associat al Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics de la UAB on imparteix classes a Grau i Màster on hi acumula 13 anys d'experiència docent.
 
Xavier Pi (UOC). Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (1987) i Pèrit Judicial expert en els àmbits de la Informàtica i electrònica Industrial i de les TIC (2007). És consultor/professor col·laborador a la Universitat Oberta de Catalunya des de 2004 en l’àmbit de l’enginyeria del software i la modelització. És membre de la Comissió Indústria 4.0 d’Enginyers de Catalunya i responsable del Grup de Treball Embedded Systems & IoT i forma part del Consell de redacció d’InfoPLC++. El seu perfil híbrid respecte a les branques de l’enginyeria mecànica i del software l’ha aproximat cap al món dels sistemes ciberfísics (automatització i simulació) i centra la seva activitat professional en projectes de MVP per a la Indústria 4.0 amb èmfasi en la convergència IT/OT.
 
Francesc Sabaté (UOC). Enginyer Industrial Elèctric per la Universitat Politècnica de Catalunya (1996) i Màster en Producció Automatitzada i Robòtica (PAIR) per la FundacióCIM / UPC (2005). Actualment és director del Màster PAIR i del Postgrau en Industrial Internet of Things a la FundacióCIM / UPC. És assessor en projectes d’automatització i de l’àrea de formació en la FundacióCIM / UPC. Director general  de TEDELOC, empresa especialitzada en projectes i consultoria d'automatització industrial i integració dels mons OT/IT. Fa més de 20 anys que desenvolupa i dirigeix projectes automatització i d’integració vertical d’informació de sistemes de fabricació industrials.
 
Pau Fonseca (UOC). És professor del Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la Universitat Politècnica de Catalunya – BarcelonaTech i Cap de l’àrea de Simulació Mediambiental del inLab FIB (http://inlab.fib.upc.edu/). Té un doctorat en Estadística i Investigació Operativa i un M.S. en Ciències de la Computació. Ha participat en mes de 20 projectes competitius relacionats amb la simulació i la transferència de tecnologia i actualment es co-fundador de NECADA (http://necada.upc.edu). Els seus interessos principals de recerca inclouen la Simulació Ambiental i Social, i la representació formal dels models de simulació; aquest interès l'ha portat a col·laborar amb la UIT-T en la definició de la nova versió del Specification and Description Language (SDL-2010)
 
Joan Triadó Aymerich (TCM). Doctor en Direcció i Organització d’empreses per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Enginyer Industrial (Organització Industrial) per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Enginyer Tècnic Industrial (Especialitat elèctrica, intensificació electrònica industrial) per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor de les assignatures  Control industrial, Control digital de sistemes, Robòtica, Control i simulació de processos industrials a l’Escola Superior Politècnica TecnoCampus (ESUPT). És investigador del grup GRESIT (Energies Alternatives i Renovables, Sostenibilitat, Eficiència Energètica i Innovació Tecnològica Industrial) de l’ESUPT. 
 
Jordi Ayza Graells (TCM). Doctor Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya i professor de l'Escola Superior Politècnica de TecnoCampus (ESUPT). A la Universitat Politècnica de Catalunya, he estat membre de la Secció de Control del Institut de Cibernètica i professor en el departament ESSAI. He estat com director Tècnic a l’empresa Epromos i també, com consultor, a l’empresa Guspira Solucions Informàtiques i d’Organització, S.L.. També he estat responsable del Centre de Competències d’Integració, de l’Àrea de Transferència de TecnoCampus, impulsant projectes de interoperabilitat i aplicació d’estàndards semàntics en l’ús de les TIC en l'àmbit de la Salut i el Benestar. És investigador del grup GRESIT (Energies Alternatives i Renovables, Sostenibilitat, Eficiència Energètica i Innovació Tecnològica Industrial) de l’ESUPT.
 
Xavier Font Aragonés (TCM). Doctor en Informàtica pel departament d'Arquitectura de Computadors de la UPC, Diploma d'Estudis Avançats pel departament d'Estadística i Investigació Operativa de la UPC, enginyer en Organització Industrial per l'ETSEIB - UPC i llicenciatura en Informàtica per la FIB - UPC. Forma part del grup de Processat de Senyal de l'ESUPT (grup de recerca consolidat GRC-1318 i GRC-533) Actualment és el professor responsable de les assignatures d'estadística dels estudis d'Enginyeria Informàtica, Mecànica i Electrònica. Manté col·laboracions amb el grup de comunicacions i processat de senyal de l'Imperial College de Londres (ha realitzat diverses estades de recerca).
 
Joan Ramon Gomà Ayats (TCM). Doctor per la UPC. Enginyer Industrial (Organització Industrial) per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor de les assignatures Sistemes de Fabricació, Sistemes Integrats de Fabricació, Fabricació Flexible i Control numèric a l’escola d’Enginyeria Industrial de Barcelona (UPC). Professor de les assignatures Metrologia i Qualitat, Elasticitat i resistència de Materials, Processos de Conformat i Administració i direcció d’Empreses a l’Escola Superior Politècnica TecnoCampus (ESUPT). És investigador del grup TECNOFAB (Tecnologies de Fabricació) de la UPC. Fins desembre de 2009 va ser director general de la Fundació Centre CIM.
 
José de Gea Fernández (TCM). Doctor en Robòtica (2011) per la Universitat de Bremen, Alemanya. Actualment és Investigador Principal i el cap de l'equip de "Robot Control" en els Robotics Innovation Center (RIC) del DFKI (Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz). Ha estat coautor de més de 40 publicacions científiques i ha estat cap de projecte de diversos projectes nacionals a Alemanya (BMBF, DFG, BMWi, DLR) i projectes europeus (UE, ESA) en diverses àrees dins de la seva investigació en manipulació robòtica (mòbil) i col·laboració segura persona-robot. És investigador del grup GRESIT (Energies Alternatives i Renovables, Sostenibilitat, Eficiència Energètica i Innovació Tecnològica Industrial) de l’ESUPT.
 
Carles Soler (TCM). Enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i MBA per l’ESADE Business School. Expert en Educació Robòtica i Robòtica de Serveis. Ha estat director general de RO-BOTICA Global. Presideix la Fundació educaBOT i va ser soci  director de Nelmia Robotics Insight. En l’actualitat és director de Casiopea Robotics.

Carlos Cosials. Responsable de la Unitat de IIoT d'Integral Innovation Experts (https://integralplm.com/thingworx/), director del Màster en Big Data Science de la UIC Barcelona i BDM en Adventuriq.Enginyer informàtic per la FIB-UPC ('92), posseeix diversos postgraus vinculats amb l'auditoria (UPC) i Infonomia (UPF) de la informació i gestió de la demanda (ESADE).Sempre vinculat a la indústria, es va iniciar al Centre Tècnic de SEAT, amb el desenvolupament de la DMU al SE359 (SEAT Altea), mitjançant l'aplicació del 3D i la VR. Posteriorment es va centrar en els assumptes de l'enginyeria de desenvolupament de productes, dirigint l'equip de suport. Posteriorment va realitzar tasques de consultoria en innovació i logística, per acabar liderant el grup d'Innovació Corporativa a T-Systems. Va fer un salt a l'àmbit 'start-up', fundant Fantastiq Transmedia, per l'aplicació de la Ludificació en l'àmbit del turisme/cultural/retail /RRHH, mitjançant la tecnologia mòbil nativa.Des de 2015, en què es va incorporar a la disciplina d'Integral, aborda les iniciatives de servicialització dels seus clients, a través de l'adopció de les tècniques d'ALM/ IIoT/ML/ AR, per a l'aplicació en els seus servi-productes i operacions associades, amb les quals arribar a l'automatització de la intel·ligència de clients i operacional, en el disseny de la seva enginyeria de serveis. A més, ho compatibilitza amb activitats acadèmiques (a Elisava, UOC i UIC, on, a més, dirigeix el Màster Executive en Big Data Science), cursos enfocats (de Digital Twin a l'EIC i d’ IIoT a la Diba, ACC1Ó, Barcelona Activa ) i seminaris tecnològics.

Sònia Llorens. Doctora en Enginyeria Industrial (UPC-UJI-UdG)  i Màster EMEI - Enginyeria Mecànica i Equipament Industrial (FPC). Fundadora de  INN2-INNOVACIÓ INDUSTRIAL, acumula 20 anys d’experiència en activitats de docents, de recerca i transferència tecnològica, així com de gerència i gestió d’entorns VUCA.Actualment forma i assessora empreses i entitats per a ser més competitives i resilients a través de la definició estratègica, de la gestió de la innovació  i de la implementació de noves estratègies d’economia circular.

Sergio Morales. Doctor en Enginyeria Mecànica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i compte amb dos cursos de postgrau, en Enginyeria de Producte i Processos de Fabricació per la Universitat Politècnica de Catalunya, i en Direcció de Plantes Industrials per Eurecat. Actualment és responsable de l’àrea de fabricació additiva i tecnologies associades a la indústria 4.0 en una empresa multinacional. És professor associat a temps parcial en la UPC i col·laborador del Màster en Indústria 4.0 ofert conjuntament per la UOC i la UPF.

 

Organitzat per: