Objectius

Objectius generals
Proporcionar als metges i infermers/es els coneixements necessaris perquè puguin fer raonaments lògics, tinguin pensament crític i aprenguin a prioritzar les cures i les habilitats especifiques per tal de proporcionar una atenció integral de qualitat i d’eficiència al malalt crític en situació d’urgència i emergència davant d’una altíssima pressió i estrès.

Objectius específics

  • ­Adquirir les habilitats per realitzar una valoració estructurada del pacient per tal d’establir la seva gravetat.
  • Adquirir els coneixements necessaris per identificar i tractar les situacions de risc vital que requereixen d’una actuació immediata.
  • Adquirir els coneixements i habilitats per planificar i prioritzar adequadament les intervencions segons les necessitats de cada malalt amb la capacitat de treballar en equip.
  • Desenvolupar habilitats en la presa de decisions i el pensament crític treballant segons la metodologia de l’aprenentatge basat en problemes (ABP).
  • Dominar les tècniques i procediments de suport vital avançat en adults, nens, lactants i malalts traumàtics, així com les tècniques de mobilització i immobilització.

 

Organitzat per:

 

 

 

 

 

Amb la col·laboració de: