On has de venir

La matrícula és presencial i preferiblement personal, ja que hi ha tràmits que únicament pot fer l’estudiant.

Per una bona gestió de la teva matrícula és molt important que vinguis el dia i hora assignat i amb tota la documentació i impresos, tan els que fan referència directament al teu expedient acadèmic (Documentació acadèmica) com la que pugui afectar a la liquidació econòmica de la teva matrícula (Documentació econòmica).

T’has d’adreçar al TecnoCampus: Av. Ernest Lluch 32, Edifici TCM1

PUNT 0.

Primer t’has d’adreçar al punt 0, al hall de l’edifici universitari, per identificar-te i que t’assignin un nº de torn per  començar el procés de matrícula al punt 1.

PUNT 1.

En aquest punt revisaran que tota la documentació que portis sigui correcte i completa i hauràs d'esperar que t'assignin una taula per fer la matrícula al punt 2.

PUNT 2. 

En aquest punt es formalitzarà la matrícula. En el cas que vulguis acollir-te a l’opció de finançament “zero” hauràs d'esperar que t'assignin una taula per tramitar-ho al punt 3.

PUNT 3. 

En aquest punt podràs formalitzar l’opció de finançament.