MATRÍCULA NOU ACCÉS CURS 2019-20

Quan has de venir?

Una vegada se t’hagi assignat plaça universitària al TecnoCampus, rebràs a l’email que tens informat en el Portal d’Accés a la Universitat un correu electrònic de benvinguda amb el dia i hora de matrícula que se t’ha adjudicat.

També pots consultar el dia i hora de matrícula en que t’has de venir a matricular en aquest cercador de cita:

 

Cercador de cita de matrícula

 

Els/les estudiants assignats/des a una plaça universitària al TecnoCampus en l'assignació de la convocatòria d'octubre 2019 (resultats publicats el 9/10/2019 al Portal d'Accés a la Universitat) han de venir a formalitzar la seva matrícula el dia 10 d'octubre de 2019 les 10 h. 

IMPORTANT! No venir el dia i hora assignat pot donar lloc a la pèrdua de la plaça.

 

FAQS (PREGUNTES FREQÜENTS)

Pots consultar els calendaris de les diferents convocatòries de preinscripció universitària en el següent enllaç del Canal Universitats:

http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/calendari_preinscripcio

Consulta tota la informació sobre el funionament de les assignacions i reassignacions i la seva matrícula corresponent en el següent enllaç del Canal Universitats:

http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/que_saber_pre/proces_assignacio


CONVOCATÒRIA DE JUNY


Primera assignació


L'estudiant assignat en 1a preferència ha de matricular-se al centre d'estudi assignat. En cas de no matricular-se, perdrà la plaça.


L'estudiant assignat entre la 2a i la 8a preferència pot esperar-se a la publicació de la segona assignació de places per veure si millora o manté la seva assignació o bé, fer el tràmit d’"Assignació definitiva" de manera que accepta com a definitiva la plaça assignada i ha de matricular-se al centre d’estudi el dia corresponent. En aquest cas l’estudiant renúncia a qualsevol millora en futures assignacions.


L'estudiant no assignat en cap preferència ha d'esperar-se a la publicació de la segona assignació.


Segona assignació

L'estudiant assignat en 1a preferència ha de matricular-se al centre d'estudi assignat. En cas de no matricular-se, perdrà la plaça. El seu procés de preinscripció ha finalitzat.
L’estudiant assignat entre la 2a i la 8a preferència ha de matricular-se a l’estudi assignat. En cas contrari perdrà la plaça assignada.


Els estudiants no assignats i els assignats entre la 2a i la 8a preferència, si volen optar a la reassignació de places per millorar la seva assignació, han de fer el tràmit “Continuar en el procés de reassignació de places”, al portal d'accés a la universitat, i consultar les posteriors reassignacions.


Primera reassignació

L'estudiant reassignat ha de matricular-se al centre d'estudi. En cas de no matricular-se, perdrà la plaça. Seguirà optant a les reassignacions de places fins al final del procés de preinscripció universitària.CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE


Primera assignació


L'estudiant assignat ha de matricular-se en el centre d'estudi. En cas de no matricular-se, perdrà la plaça.

L'estudiant no assignat en cap de les preferències sol·licitades ha d'esperar a la publicació de la primera reassignació.

Primera reassignació

L'estudiant que ha millorat la seva assignació ha de matricular-se en les dates establertes pel centre d’estudi

L’estudiant que ha demanat revisió o nova correcció d’una o més matèries de PAU, ha entrat en el procés d’assignació de places amb la seva nota inicial (sense el resultat de la revisió o nova correcció).


A partir del 8 de juliol que s’han publicat els resultats:

  • L’alumne assignat en primera preferència amb la nota inicial, que manté o puja nota: s’ha de matricular del 15 al 18 de juliol, amb la nota inicial.
     
  • L’alumne assignat en primera preferència amb la nota inicial, que baixa nota: ha de consultar les notes de tall a partir del 11 de juliol per veure si manté aquesta assignació. Si la seva nota d’admissió, amb els resultats de la revisió o nova correcció, és igual o superior a la nota de tall, s’haurà de matricular del 15 al 18 de juliol. Si la seva nota d’admissió és inferior a la nota de tall, haurà de consultar l’assignació el 24 de juliol.
     
  • L’alumne assignat entre segona i vuitena preferència, o no assignat, si amb la nova qualificació pot accedir a la primera preferència sol·licitada, haurà de consultar l’assignació  el 17 de juliol i es matricularà el 18 de juliol. Si amb la nova qualificació no entra a la primera preferència, haurà de consultar l’assignació el 24 de juliol.


Si t’han assignat plaça universitària al TecnoCampus, consulta el dia i hora que has de venir en el cercador de cita de matrícula.

Consulta les dates d'assignació i matrícula al calendari publicat al Canal Universitats.


Els dies de publicació d’assignacions i reassignacions que indica el calendari, has d’entrar al teu perfil del Portal d’Accés a la Universitat i consultar els resultats de l’assignació, on podràs comprovar si se t’ha assignat una plaça universitària i, en aquest cas de que així sigui, podràs descarregar i imprimir la “carta del resultat de l’assignació”. Has de comprovar que la plaça sigui a TecnoCampus.

Consulta el cercador de cita i vine el dia i hora que t’indica, amb la documentació de matrícula emplenada i signada.

Segueix el procediment que s’indica a la resposta de la FAQ “Com sé si se m’ha assignat una plaça universitària al TecnoCampus?


Si verifiques que se t’ha assignat una plaça universitària al TecnoCampus i que no se t’ha passat el període de matrícula, i al consultar el cercador de cita de matrícula et surt el missatge: “No s'ha trobat cap registre amb aquestes dades!”, posa’t en contacte amb nosaltres:


Recorda no pots matricular en un centre universitari si prèviament no t’han assignat plaça.

Has de saber que no matricular el dia i hora assignat pot donar lloc a la pèrdua de la plaça universitària assignada.


Si és aquest el teu cas, comunica’ns la situació al correu electrònic: horesmatricula@tecnocampus.cat