SICUE (Sistema d'Intercanvi entre Centres Universitaris Espanyols) és un programa de mobilitat espanyol d'estudiants universitaris que possibilita realitzar un període d'estudis en una altra universitat espanyola, amb les mateixes garanties de reconeixement acadèmic i aprofitament dels estudis realitzats a la seva universitat d'origen.

L'intercanvi es basa en la confiança, la transparència informativa, la reciprocitat i la flexibilitat entre les universitats que participen en el Programa.

El convoca el Ministeri d'Educació, a través de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE).

Actualment, TecnoCampus compta amb 13 convenis amb 13 universitats espanyoles adreçats a alumnes d'ESUP.

Destinacions a Espanya - ESUP (201.40 KB)
Descarregar