Del 8 al 13 d'abril, cribratge de covid-19 al TecnoCampus

El Departament de Salut de la Generalitat durà a terme els propers dies una estratègia de cribratge massiu a les universitats catalanes, com a part del seguiment i control de la covid-19.

L’objectiu és detectar persones asimptomàtiques, trencant així cadenes de transmissió, fer un seguiment de l’evolució de la transmissió en poblacions concretes. El TecnoCampus serà un dels centres on es duran a terme aquestes proves.

El cribratge és voluntari i adreçat a tota la comunitat (estudiants, PDI i PAS, empresaris), sempre i quan es tracti de persones asimptomàtiques i que no estiguin vacunades. Les persones que presentin clínica compatible o suggestiva de Covid-19 no podran participar-hi, i se’ls dirigirà al seu centre d’atenció primària.

En el cas del TecnoCampus, les proves es duran a terme els dies 8, 9, 12 i 13 d’abril de les 9 hores a les 19 hores.

La prova es realitzarà a l’edifici TCM1, a la zona de bar-restaurant (actualment tancat), i la cua caldrà fer-la a l’exterior.

En els punts de cribratge, les persones podran fer-se les proves següents:

1. PCR mitjançant automostra nasal.
2. Test serològic ràpid (amb sang capil·lar).

El participant podrà decidir si es realitza ambdues proves o només una. En el cas d’optar per les dues proves, es durà a terme primer la PCR i, després, la serologia.

Un cop finalitzada l’obtenció de la mostra de sang per realitzar l’estudi serològic, es convidarà el participant, per evitar aglomeracions i no haver d’esperar els resultats, a consultar-los a la carpeta “La Meva Salut”.