Accés de les empreses del parc a la xarxa de blockchain BLOCKPCT

L'Associació de Parcs Científics i Tecnològics d'Espanya (APTE), a la qual pertany el Tecnocampus, ha signat un conveni amb Telefónica per a la posada en marxa d'una xarxa privada i independent de blockchain denominada BLOCKPCT i mitjançant la qual es donarà accés gratuït a les més de 8.000 empreses i entitats situades als parcs científics i tecnològics espanyols perquè durant 3 mesos provin les diferents aplicacions que la xarxa els proporciona, així com els dos casos d'ús que ja estaran desplegats en aquesta, relacionats amb la certificació d'entitats innovadores i la tokenizació de l'activitat.

Per a realitzar activitats en aquesta xarxa de blockchain les empreses no han de tenir grans coneixements d'aquesta tecnologia, perquè una dels avantatges d'aquesta xarxa és que es basa en la tecnologia pròpia de Telefónica denominada TRUSTOS, mitjançant la qual, a través de diferents APIS, es facilita el desenvolupament de les activitats en blockchain a les empreses.

En la xarxa poden desenvolupar activitats empreses que no tinguin molt coneixement en blockchain i empreses que sí que el tinguin. Per a les primeres, la xarxa els proporciona els assistents virtuals o APIs que els ajudaran a crear les seves proves de concepte i per a les empreses amb gran coneixement poden treballar directament amb la capa de blockchain i desenvolupar noves APIs que alimentin la pròpia oferta actual de APIs amb noves que permetin altres funcionalitats.

A més, totes les empreses i entitats interessades a participar en la Xarxa rebran assessorament per part de Telefónica des del primer moment, tant per a entrar en la pròpia xarxa, com per a començar a treballar amb les APIS desenvolupar les seves pròpies APIS.

En el cas de tenir interès a fer proves en la xarxa, si us plau, posa't en contacte amb Carles Fillat a través del seu correu electrònic: cfillat@tecnocampus.cat i s'encarregarà de comunicar-te els següents passos i t’enviarà un document explicatiu de les característiques i possibilitats que ofereix la xarxa BLOCKPCT a les empreses que vulguin començar a implantar aquesta nova tecnologia en els seus processos i models de negoci.

Una de les aplicacions més rellevants de la xarxa BLOCKPCT es que les  empreses podran certificar-se com a empreses innovadores. L’objectiu és donar visibilitat a totes les empreses i entitats innovadores situades als parcs científics i tecnològics o aquelles que els parcs considerin que estiguin a l'entorn d'aquests, així com empreses d'altres pols d'innovació o agents intermedis del sistema d'innovació.

Aquests registres en la xarxa privada de blockchain de APTE conformaran la base de dades de les entitats innovadores de la xarxa privada i independent dels parcs científics i tecnològics espanyols. D'aquesta forma se'ls facilita a les entitats una certificació digital en la xarxa privada de blokchain de APTE (BLOCKPCT) que les reconeix com a empreses o entitats innovadores, certificació que estarà visible de manera pública (a través de l'accés públic que BLOCKPCT tindrà) per a qualsevol altra entitat o organisme que vulgui consultar-la.