Pots acreditar els coneixements d'una tercera llengua

Si has iniciat els estudis de grau el curs 2018-2019, et recordem que per obtenir el títol de grau serà imprescindible acreditar els coneixements d’una llengua estrangera al nivell equivalent al B2, segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa.

Si ja tens el nivell però et falta el certificat, consulta les diferents proves que pots realitzar per aconseguir l’acreditació.

Si estàs per sota del nivell exigit, et donem diferents opcions per formar-te i aconseguir el certificat:

  • Aula Oberta d’Idiomes del TecnoCampus 
  • Cursos d’idiomes de la Universitat Pompeu Fabra
  • Centres oficials que et permetin assolir els certificats, com l’Escola Oficial d’Idiomes o el exàmens Cambridge English.

No has començat els estudis de grau el 2018? Consulta com t’afecta l’acreditació del nivell B2 de llengua estrangera