Actualització del pla i del protocol de prevenció pel Covid-19

Aquest mes de març s'han actualitzat dos documents del màxim interès per a les empreses instal·lades al parc. Són aquests:

Recordeu que també teniu a la vostra disposició la pàgina web específica per a ajudes al sector empresarial. Consulteu-la aquí.

Aprofitem per recordar-vos que, segons estableix la llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, correspon a cada empresa avaluar el risc d’exposició en que es puguin trobar les persones treballadores en cada una de les diferents funcions que realitzen a l’empresa. D’això es deriva la obligatorietat de les empreses del parc de disposar de l’avaluació de riscos específica  del Servei de Prevenció propi o del Servei de Prevenció aliè. Us convidem a no baixar la guàrdia i a mantenir al dia les mesures adequades per afavorir, entre tots, una més ràpida recuperació davant aquesta pandèmia.