Ajudes de fins al 50% de la matrícula de grau per a situacions derivades del Covid-19

El TecnoCampus posa en marxa el Programa d'ajuts per a la matrícula de grau per a situacions derivades de la crisi del Covid-19, que tindrà una dotació de 500.000€, dels quals se n’assignen en primera instància 200.000 per a la matrícula de setembre.

Les sol·licituds es tramitaran mitjançant un formulari web que s’activarà properament. Els requeriments per optar a aquests ajuts es basaran en criteris de renda 2019 i en el fet d’acreditar situacions econòmiques de dificultat  derivades del Covid-19.

Una comissió nomenada pel Patronat de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme analitzarà els casos i concedirà ajuts d'entre el 25% i el 50% de l'import de la matrícula, tant de nou accés com d'estudiants ja matriculats el curs 19-20. De cara a 2021, la voluntat és mantenir aquesta línia amb la resta de recursos per a contingències sobrevingudes del Covid-19, en els pagaments ajornats de matrícula en el transcurs de la segona meitat de l’any acadèmic.

Aquest programa es posa en marxa gràcies a la dotació de fons prevista en el Pla de reconstrucció social i econòmica de la ciutat aprovat per l’Ajuntament de Mataró, a més de recursos propis de la Fundació, en línia amb els seus ja tradicionals programes de beques i ajuts a estudiants.

Nota important: Inicialment, cal fer efectiu l’import de la matrícula i, si s’obté l’ajut, l’import concedit serà retornat a l’estudiant mitjançant ingrés bancari en cas  que s’hagi fet efectiu el pagament en un únic termini, o mitjançant la compensació de les quotes pendents en cas de finançament de la matrícula.

Més informació sobre els programes de beques i ajuts per a la matrícula de graus.