L'AQU inicia l'enquesta sobre inserció laboral de titulats de grau i màster

L'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) durà a terme entre el 8 de gener i el 31 de març una enquesta d’inserció laboral dels titulats de grau i màster de totes les universitats catalanes. Es tracta de la setena edició d'aquesta estudi, que és de cràcter triennal. Les escoles universitàries del TecnoCampus hi participen, i afectarà els titulats de grau que van acabar els seus estudis el 2016 i els de màster que van finalitzar-los el 2015 o 2016

L’enquesta pregunta per aspectes com ara l’ocupació (ocupació/atur, temps per trobar la primera feina, vies per a la inserció laboral, àmbit laboral, branques d’ocupació, etc.), la qualitat de l’ocupació (si es treballa del que es va estudiar, funcions que s’exerceixen, factors de contractació, estabilitat contractual, guanys anuals, satisfacció amb la feina, etc.) i la satisfacció respecte dels estudis realitzats (competències adquirides, utilitat en el lloc de treball, intenció de repetir carrera, mobilitat, etc.).

Entre les sis edicions realitzades de l’estudi s’han generat més de 100.000 registres, xifra que significa que Catalunya disposa d’una de les bases de dades més extensa, completa i representativa d’Europa. En aquesta edició hi ha un 14% d’increment en la població analitzada respecte de l’edició del 2017. I com a novetat, destaca que s’enquestaran també les persones que van participar a l’edició de l’enquesta de 2005, per tal de conèixer les diferències de gènere en la seva inserció laboral 20 anys després de finalitzar els seus estudis.

La població de referència a enquestar és de gairebé 78.000 persones i la mostra que es preveu assolir és de més de 35.000.

Els resultats es presentaran previsiblement el juliol del 2020.