El TecnoCampus donarà disset Beques Talent als millors estudiants de grau de nou accés

El TecnoCampus, amb la col·laboració de la Universitat Pompeu Fabra, donarà disset beques de 2.400€, a descomptar de les matrícules de primer curs de grau, als millors estudiants que s’hi matriculin el proper curs acadèmic. Concretament, s’atorgarà un beca per a cadascuna de les titulacions de grau o doble grau que es poden cursar en les escoles universitàries del TecnoCampus, i que corresponen als àmbits de la tecnologia i les enginyeries, l’empresa i la salut. Les tres escoles (Escola Superior Politècnica, Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa i Escola Superior de Ciències de la Salut) són centres adscrits a la UPF. La convocatòria s’obrirà el 7 de setembre i es tancarà el 10 d’octubre.

Les beques Talent reconeixeran la trajectòria acadèmica de joves de menys de 22 anys que cursin per primer cop estudis universitaris, i que hagin obtingut una nota d’admissió igual o superior a 10. A la nota d’admissió s’hi podrà afegir 1 punt pel Treball de Recerca de Batxillerat o pel projecte de CFGS, en el cas que estiguin directament relacionats amb l’estudi de grau o de doble grau del qual es vol matricular l’estudiant, sempre que hagi obtingut una nota igual o superior a 9.

Tota la informació sobre aquesta convocatòria està disponible a la web.

Aquesta convocatòria de les Beques Talent és una novetat del proper curs. S’afegeix a l’ampli catàleg de beques i ajuts dels quals es poden beneficiar els estudiants que optin per cursar estudis universitaris al TecnoCampus. Destaquen, en aquest sentit les beques TecnoCampus, les beques a esportistes d’alt nivell o, de cara al proper curs, la línia d’ajudes per ajudar els estudiants i les seves famílies a fer front als efectes econòmics de la pandèmia del Covid-19. Tota la informació sobre el programa de beques i ajuts es pot consultar en aquest apartat de la web.