La Biblioteca-CRAI posa en marxa un repositori digital

La Biblioteca-CRAI del TecnoCampus ha posat en marxa el Repositori Digital del TecnoCampus. El repositori recull, preserva i difon els actius digitals resultants de l’activitat acadèmica, investigadora i institucional del Tecnocampus. D'aquesta manera, el repositori té la voluntat de promoure l'accés lliure, permanent i gratuït als recursos de la pròpia institució.

El CSUC, que s'ha encarregat de la creació i desenvolupament tècnic del repositori, juntament amb l'SQAI, ha adaptat a les necessitats de la institució el programari base, DSpace, personalitzat seguint els requeriments del projecte. La Biblioteca-CRAI s'ocuparà de fer-lo créixer en cooperació amb la resta de departaments del Tecnocampus.

Actualment la col·lecció consta de tres grans blocs: continguts institucionals, docència i treballs d'estudiants. La previsió és augmentar-la properament segons les necessitats dels diferents departaments del TecnoCampus, i més enfocat en la recerca i investigació que s'hi porta a terme.

El Repositori pretén ser una finestra oberta a la producció científica del TecnoCampus, augmentant així l'impacte de la recerca produïda i donant més visibilitat als nostres investigadors, sense deixar de banda, també, la preservació de tota aquesta producció com a memòria intel·lectual del TecnoCampus.