Dates per a la matrícula de graus i màsters universitaris

Matrícula d'estudiants de grau de nou accés:

  • 1ª assignació: del 7 al 10 de setembre.
  • Reclamacions que entren en 1a preferència i tràmit d’”assignació definitiva”: 10 de setembre.
  • 2ª assignació: del 21 al 23 de setembre.
  • 1ª reassignació: 30 de setembre i 1 d’octubre.
  • 2ª reassignació: 7 d’octubre.

Et recordem que només pots venir a matricular-te el dia i hora que se t’hagi assignat, que pots consultar a la web del TecnoCampus.

Més informació

 

Estudiants de grau ja matriculats en cursos anteriors (automatrícula)

Escola Superior Politècnica i Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa: del 14 al 20 de setembre.

Escola Superior de Ciències de la Salut:

  • Graus en Infermeria i Fisioteràpia: del 2 al 6 de setembre.
  • Resta de graus de l'escola: del 14 al 20 de setembre.

Més informació

 

Màsters universitaris

De l’1 al 31 de juliol i del 9 al 25 de setembre.

Més informació