Cinc professors del TecnoCampus obtenen els sexennis de recerca del 2018

Les doctores Màrian Buil, Noemí Serra i Priscila Torrado i els doctors Manuel Vicente Garnacho i Joan Ramon Gomà han obtingut l’avaluació positiva d’un tram de recerca a la convocatòria de l’activitat investigadora 2018 de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), una acreditació que avalua la qualitat de la recerca dels investigadors a les universitats catalanes.

Per accedir a la convocatòria, es requereix tenir el títol de doctor, tenir vinculació amb la universitat a temps complet o parcial i haver completat sis anys d’activitat investigadora, preferentment dins del centre.

Amb aquesta notícia, el nombre d’investigadors que disposen d’un sexenni viu a Tecnocampus és de 13 persones, 6 de l’Escola Superior Politècnica, 3 de l’Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa i 4 de l’Escola Superior de Ciències de la Salut.

A la fotografia, d’esquerra a dreta, Màrian Buil, Joan Ramon Gomà i Noemí Serra.