Directores i deganes de les escoles d'infermeria defensen la presencialitat de les pràctiques clíniques

Les directores i deganes de les Escoles d’Infermeria de Catalunya han fet arribar un comunicat al Departament de Salut mostrant la seva preocupació pel desenvolupament de les pràctiques clíniques curriculars dels estudiants del Grau en Infermeria en tot el territori català, recolzant el comunicat que els degans i deganes de Medicina de Catalunya han publicat referent a la presencialitat de les pràctiques clíniques.

Les pràctiques clíniques dels estudiants d’infermeria dels diferents cursos es van veure interrompudes a inicis de març per l’efecte de la pandèmia del Covid-19 i cadascuna de les facultats/escoles universitàries que imparteixen el grau varen prendre les decisions més oportunes en funció de les directrius rebudes en l’àmbit universitari per tal de substituir aquestes pràctiques per altres activitats no presencials. Paral·lelament es va demanar als estudiants que s’incorporessin a fer tasques de suport amb contractes d’auxili (estudiants de 4t curs) i també fer voluntariat, la qual cosa era incoherent amb la resolució anteriorment presa.

A les portes del curs 2020-21, els centres sanitaris, avalats pel Departament de Salut, proposen la limitació de places de pràctiques clíniques als estudiants de grau per motius de garantir el distanciament, sense tenir en compte la casuística de cada tipologia d’estudiant, que en el cas de les pràctiques dels estudiants d’infermeria sempre hi ha un estudiant per infermera per tant sempre es respecta el nombre d’estudiants en els actes assistencials. La possibilitat que el curs vinent 2020-21 els estudiants continuïn sense poder fer pràctiques clíniques presencials o bé en tinguin limitacions posa en risc la seva formació perquè necessàriament han de fer aquest aprenentatge amb les persones en situació real, a qualsevol dels àmbits assistencials previstos.

Alhora aquesta situació podria suposar un endarreriment de la seva graduació i la disminució de graduats en les properes promocions, posant així en risc el propi sistema sanitari donada la manca estructural de professionals infermeres. Així doncs, l’ADEIC, en representació de totes les facultats i escoles universitàries, demana que es faci una planificació de places de pràctiques normalitzada en totes les organitzacions sanitàries i sociosanitàries per al pròxim curs acadèmic 2020-21, i que en cas de rebrot epidèmic es mantingui la pràctica clínica, valorant en cada moment la millor ubicació juntament amb els responsables dels diferents centres universitaris.

El present comunicat el signen les directores i deganes de totes les facultats i escoles de les universitats catalanes on s’imparteix el grau en infermeria: Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Rovira i Virgili, Universitat de Girona, Universitat de Lleida, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Vic, Universitat de Manresa, Universitat Ramon Llull i Universitat Internacional de Catalunya.