El professor Daniel Torras publica un article a la revista ‘Digital Creativity’ valorant la funcionalitat del terme ‘Sonosfera digital’

Amb el títol “Digital sonosphere’. Diagnosis of its current analytical applications and terminological meanings”, el professor del Grau en Mitjans Audiovisuals Daniel Torras ha publicat un article a la revista Digital Creativity del grup Taylor&Francis, on analitza les connotacions i denotacions d’aquest terme i la seva aplicació com a eina d’anàlisi de la comunicació acústica contemporània.

Segons l’autor, tot i que ‘Digital sonosphere’ fa referència a un procés d’escolta tecnològicament mediat i una situació de recepció envoltant, aquest terme tampoc no és molt més precís o útil que els seus predecessors com ‘Soundscape’ –paisatge sonor– o ‘Auditory Bubble’ –bombolla auditiva– per estudiar un acte d’escolta en la societat actual. Torras defensa que aquesta terminologia s’imposa simplement per moda, sense més rigor científic, i per la manca d’altres eines analítiques més correlacionades amb l’entorn social real.

En l’anàlisi d’aquesta terminologia s’empren paràmetres com la procedència dels sons, el camp d’abast o d’escolta, la tipologia dels sons, l’actitud passiva o activa del receptor, la natura sonora, el nombre de receptors implicats i la mediació en l’escolta, entre d’altres.