El professor Marcos Faúndez participa en un tribunal de tesi a Madrid

El professor de l''Escola Superior Politècnica Marcos Faúndez Zanuy ha participat en el tribunal avaluador de la tesi doctoral titulada "Strengths and Weaknesses of Gait Recognition", defensada per l'estudiant Pablo Fernández López en el departament d 'enginyeria elèctrica, electrònica i automàtica de la Universidad Carlos III de Madrid. Els directors de tesi han estat Raúl Sánchez Reíllo i Judith Liu Jimenez Aquest treball s'emmarca en la mateixa línia del grup de recerca en Tractament del senyal i dades del TecnoCampus. A causa de la pandèmia, la defensa estat online amb presència de públic, directors de tesi, i els tres membres integrants del tribunal. La defensa es va dur a terme el dimecres 25 de novembre de 2020