El Repositori Digital del TecnoCampus, inclòs al directori de repositoris de RECERCAT

El Repositori Digital del TecnoCampus ha estat inclòs al directori de repositoris de RECERCAT, un dipòsit institucional cooperatiu de documents digitals de recerca de les universitats i dels centres d’investigació de Catalunya. El directori del RECERCAT recull els repositoris de totes les universitats catalanes, a més dels repositoris cooperatius desenvolupats des del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). 

La inclusió al directori de RECERCAT incrementa l'impacte i la difusió dels documents en accés obert que es poden trobar al Repositori de la institució, especialment rellevant per als Treballs de Final de Grau, que des del curs acadèmic 2019-2020 només es poden consultar de manera online en el Repositori. La Biblioteca-CRAI del TecnoCampus, en col·laboració amb el CSUC, està treballant per tal que els Treballs Finals de Grau anteriors al curs 2017-2018 s'afegeixin al Repositori del TecnoCampus, creat fa poc més d'un any, ja que fins llavors es publicaven al Repositori Digital de la UPF o a la UPCommons, en funció del centre adscrit al qual estiguessin vinculats els estudis.

A part de Treballs de Final de Grau, també es poden consultar altres publicacions de caire didàctic, creades amb l’objectiu de donar suport en l’elaboració dels treballs acadèmics. Alguns d’aquests materials també estan disponibles a la secció de la Biblioteca de la pàgina web del TecnoCampus. Per últim, el Repositori Digital del TecnoCampus també dona accés a documents institucionals, com ara, les memòries generals i les particulars de les tres escoles universitàries, o els Plans d’Igualtat del TecnoCampus.