El TecnoCampus firma acords per posar en marxa la Red de Universidades Emprendedoras

El TecnoCampus ha signat, en el marc de Conferència Anual de l’Association of International Educators dels Estats Units (NAFSA), que va tenir lloc  a Washington,  el conveni de col·laboració per a la creació de la Red de Universidades emprendedoras, una xarxa que com a objectius apostar per una universitat emprenedora i ajudar a crear una cultura de la innovació en les comunitats universitàries i en els seus territoris i convertir-se en un referent en la creació d’empreses.

La xarxa, que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, está integrada per nou universitats de cinc països, i a l‘acte de signatura van asistir-hi els directors d’internacional de les universitats que la integren, a més del rector de la universitat UNNOBA de l'Argentina. Per part del TecnoCampus, va firmar l’acord el seu director general, Josep Lluís Checa, a la fotografia amb la cap de serveis campus de TecnoCampus, Luz Fernàndez, i representants de les altres universitats.

A més del TecnoCampus, les universitats que participen en el projecte són: Universidad del Norte (Colòmbia), Universidad del Pacífico (Perú), Universidad de Piura (Perú), Universidad ICESI de Cali (Colòmbia), Universidad Nacional del Noroeste de la província de Buenos Aires -UNNOBA- (Argentina), Universidad Nacional del Sur (Argentina), Universidad Mayor (Xile) i la Universidad Católica Pontifica de Valparaiso (Xile).

En el marc d’aquest acord, el professor de l’Escola Superior Politècnica Jaume Teodoro ha estat convidat recentment per la Universidad de Piura del Perú a impartir un cicle de conferències de l’àmbit de la recerca i l'educació en emprenedoria.

El cicle de conferencies estava adreçat a estudiants, professors i membres d’equip de gestió de la universitat. En total, van ser cinc sessions sobre educació en emprenedoria a les quals van assistir prop de 300 participants en els dos campus que la universitat té al Perú (un a Piura i l'altre a Lima).