El TecnoCampus participa en la nova xarxa Hypoxsport

Aquest mes de novembre s'ha constituit en el Consell Superior d'Esports a Madrid la Xarxa Hypoxsport, que té com a missió investigar sobre els efectes de la hipòxia (condició patològica en la qual no hi ha un subministrament adequat d'oxigen, ja sigui a tot o en part del cos) en l'àmbit de la salut, de la rehabilitació i del rendiment esportiu. En la primera reunió es van tractar temes per a buscar sinergies entre els investigadors dels diferents centres amb prèvia experiència en hipòxia.

Liderada per la Universitat de Barcelona, aquesta xarxa està constituïda per les universitats i centres més prestigiosos de l'àmbit nacional i internacional:
- Universitat de Barcelona, Ramón Llull, TecnoCampus-UPF, Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat (Catalunya).
- Universidad de Granada, Centre d'Alt Rendiment de Sierra Nevada (Andalusia).
- Universidad de Extremadura (Extremadura).
- Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Canàries).
- Universidad de París (França).

A més, van ser convidades empreses que treballen específicament en la creació d'equips d'hipòxia (iAltitude, MOELCO).

El TecnoCampus ha estat convidat a formar part d'aquesta xarxa a través del director de l’Escola Superior de Ciències de la Salut i Coordinador del Grup d’Investigació en Activitat Física, Rendiment i Salut (GRI-AFIRS), Manuel Garnacho.
 

Article de recerca

D'altra banda, els professors Manuel Garnacho i Montse Girabent han publicat un article de primer quartil en l’àmbit de rehabilitació (JCR) a la revista Suport Care in Cancer. L’article tracta sobre els efectes d’un programa d’exercici en la salut cardiorespiratòria i muscular en nens supervivents de leucèmia aguda limfoblàstica.

Els resultats evidencien la importància de la pràctica de l’activitat física i esport en els pacients amb càncer.