Es posa en marxa un espai web d’atenció a les empreses sobre els efectes del coronavirus

El Tecnocampus està treballant per prendre les mesures més adequades davant l’actual situació provocada pel coronavirus Covid-19. Ho estem fent monitoritzant constantment les fonts d’informació oficials (OMS, autoritats estatal, autonòmica i municipal...) i tenint en compte les varicions que l'escenari actual presenta en cada moment.

La salut i el benestar dels treballadors del parc són una prioritat en les decisions preses, que persegueixen, alhora, continuar donant els serveis necessaris per no aturar les activitats i els llocs de treball que en depenen.

Per aquest motiu, des de l’Àrea d’Empresa i Emprenedoria mantenim els diferents canals de contacte habituals del Helpdesk, intranet o consergeria, i posem a la teva disposició els següents correu i telèfon per a la resta de qüestions que puguin sorgir derivades del funcionament de la teva activitat diària:

Correu electrònic: serveiempresa@tecnocampus.cat.

Seguirem treballant per oferir, amb la màxima qualitat, els nostres serveis en el marc del context actual. Si hi ha canvis significatius en les mesures implementades, les comunicarem oportunament.

Addicionalment, s'ha creat una pàgina web on trobaràs un espai d’atenció a les empreses amb informacions rellevants de les diverses institucions, amb especial atenció a les mesures econòmiques que s’estan prenent i es prendran per intentar pal·liar els efectes econòmics de la situació per a les empreses.a la situació d’alerta sanitària generada pel coronavirus SARS-CoV-2, i com a mesura de prevenció per evitar o minimitzar l’expansió del coronavirus, des de l’àrea d’Empresa i Emprenedoria de Tecnocampus s´han pres una sèrie de mesures d’atenció a les empreses.

Accedeix-hi