Estada de treball al port de Gènova dels alumnes del Grau de Logística i Negocis Marítims

El 22 de maig els alumnes del Grau en Logística i Negocis Marítims, acompanyats pel seu coordinador, Jesús E. Martínez Marín, van assistir al curs de White Mos Operations, realitzat per l'Escola Europea de Short Sea Shipping, a càrrec dels professors Núria Zaragoza, Carlos Gómez i Marta Miquel.

Després d'una visita per via marítima al port de Barcelona, es van embarcar en el M/V GNV Excellence, propietat de la naviliera Grandi Navi Veloci, amb destinació a Gènova, on van realitzar classes teòriques i pràctiques sobre el transport marítim de curta distància i les seves particularitats en el negoci marítim; es va donar a conèixer el concepte de co-modalitat com a eina de millora en la gestió del transport, estudiant les autopistes del mar com una alternativa rendible per servei, cost o temps i realitzant una anàlisi i càlcul d'estalvis que aquesta modalitat de transport genera, tant en costos interns i externs, com en riscos i temps. Addicionalment es va estudiar la política mediambiental de la UE en relació al transport de les mercaderies, així com l'ús i explotació d'infraestructures, equips i mitjans de transport.

En arribar a Gènova el grup va ser rebut amb una classe magistral per Silvio Ferrando, Marketing and International Business Manager de l'Autoritat Portuària de Gènova. Tot seguit, es va a realitzar l'estudi pràctic de la maniobra de sortida del vaixell i desembarcament de pràctic. Durant la travessia, es va realitzar un treball en equips, i les visites al pont de comandament i al bodega de càrrega, donant una visió real dels continguts estudiats en classes.

A la tornada al Port de Barcelona, l'equip Dialogus, integrat pels alumnes Blanca Rupérez, Abel Peset, Anna Lozano, Fco. Javier Güell, Antonio Jiménez i Alfredo Fernandez Calzado, va resultar guanyador del treball en grup, rebent com a Premi la Moneda insígnia de l'Escola Europea de Short Sea Shipping.