El Grup de Recerca SSIT realitza un projecte de reconstrucció històrica del paisatge sonor d’Amposta

El Grup de Recerca del So, Silenci, Imatge i Tecnologia (SSIT) de l’Escola Superior Politècnica del TecnoCampus, coordinat pel professor Daniel Torras, realitza un projecte d’investigació per documentar la tipologia de sons que existien a principis del segle XX en els dies de mercat a la plaça a Amposta.

La investigació, que s'ha impulsat a través d’un acord amb l’Ajuntament d’Amposta, es porta a terme mitjançant la consulta d’arxius, sons enregistrats i entrevistes amb experts de la zona. Després d’aquesta fase de recerca, s’enregistren els sons vetllant perquè es respecti el tipus de context i espai acústic original per intentar recrear una escena històrica tal i com se sentia en el seu moment. Posteriorment, aquests paisatges sonors recuperats s’exhibiran a la Festa del Mercat a la Plaça, que se celebra del 17 al 19 de maig, fent també la festa extensiva a col·lectius amb dificultats visuals.

Aquest projecte s’emmarca dins de la línia de recerca sobre paisatges sonors que ha obert el grup SSIT en col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona, el grup MUSC i els investigadors Fernando Madonado i Robert Bartí.

Les autores de les imatges són de Cinta Montañés i Júlia Idiarte, respectivamen,i formen part del llibre "L'Abans d'Amposta. Recull gràfic 1875-1975", de Maite Subitats, Cinta Montañés i Júlia Idiarte.