Jaume Teodoro, doctor en ciències econòmiques per la Universitat de Girona

Jaume Teodoro, director general del TecnoCampus i professor a l’Escola Superior Politècnica, ha obtingut el títol de doctor en ciències econòmiques després de presentar la tesi a la Universitat de Girona el passat 8 de setembre. La tesi, que du per títol "Entrepreneurial skills, trust and jobs: Three essays on entrepreneurial skills of self-employed and employees", cerca explicar l’activitat emprenedora a partir d’un treball empíric. La tesi s’estructura en tres capítols on successivament es va construint un model matemàtic en què són observats els diferents determinants de l’activitat emprenedora i el pes que tenen en la decisió d’emprendre. En el primer capítol, es parteix dels factors institucionals i d’entorn, mentre que en el segon es fa èmfasi en la rellevància del capital humà. Finalment, al tercer capítol es treballa a fons la incidència de múltiples habilitats en el fet d’esdevenir emprenedor. La tesi, de caràcter empíric, es fonamenta en teories econòmiques i socials de forta discussió a la comunitat acadèmica en aquest moment i ajuda a aportar pautes concretes per al desenvolupament de polítiques públiques a nivell local i nacional. La comissió de doctorat ha atorgat la menció “Cum Laude” a aquesta investigació en forma de tres articles acadèmics, alguns ja publicats.