La perspectiva de gènere a la docència

El TecnoCampus, com a entitat compromesa amb la societat i el territori, promou la igualtat d’oportunitats entre homes i dones per tal d’erradicar qualsevol tipus de discriminació sexista i, en aquest sentit, incorpora la perspectiva de gènere de forma transversal en totes les àrees de treball, estudi, docència i recerca.

D’altra banda, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), en col·laboració amb la Comissió Dones i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), ha elaborat el Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere a la docència universitària. Aquest marc estableix les pautes recomanades per facilitar la incorporació d’aquesta perspectiva d’una manera transversal a través de qualsevol assignatura o matèria, o de manera específica, introduint assignatures que tractin o s’enfoquin en aquesta temàtica, entenent aquest fet com a element fonamental en la qualitat de la formació universitària.

Una docència amb perspectiva de gènere millora la qualitat docent i la rellevància social dels coneixements, les tecnologies i les innovacions produïdes, permetent aprofundir en la comprensió de les necessitats, comportaments i actituds del conjunt de la població, defugint així tant de les interpretacions parcials que parteixen de l’home com a subjecte universal, com dels essencialismes sobre els homes i sobre les dones.

Per tal de poder fer una incorporació correcta d’aquesta perspectiva, la Comissió d’Igualtat, juntament amb l’SQAI, van realitzar una formació al professorat sobre la “Perspectiva de Gènere a la Docència” i estan treballant en un pla de formació més ambiciós que es presentarà en propers butlletins.