La professora Helena M. Hernández-Pizarro publica un article a la revista "Journal of Public Economics"

La professora del grup de recerca GRAEFES de l'Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa del TecnoCampus Helena M. Hernández-Pizarro ha publicat, amb Guillem López-Casasnovas (Universitat Pompeu Fabra) i Catia Nicodemo (University of Oxford), un article a la revista científica Journal of Public Economics sobre els efectes no-intencionats de polítiques públiques basades en incentius no lineals.

Les polítiques públiques amb incentius no lineals són força comunes. Alguns exemples serien finançament hospitalari per a episodis de pacients, impostos, o prestacions a persones en situació de dependència. El fet d’establir beneficis o costos per trams pot induir a comportaments estratègics dels agents econòmics, per tal de situar-se al llindar que els suposa major benefici. 

L’article se centra en la Llei de la Dependència, que assigna prestacions en funció del grau de dependència, que es valora amb una escala contínua: “El Barem de Valoració de Dependència (BVD)”. Els autors mostren com les puntuacions que s’obtenen amb el BVD són ajustades per aquelles persones que sol·liciten prestacions i tenen una puntuació “real” just per sota del llindar que dóna accés a un grau de prestacions majors.

L’ajustament de la puntuació (comportament estratègic) s’atribueix a les motivacions pro-socials del treballador que valora la persona sol·licitant. Aquest fet difereix de la majoria de casos estudiats, ja que el comportament estratègic s’associa a l’agent que extreu el benefici directe del canvi de comportament.

La revista "Journal of Public Economics", editada pel grup Elsevier, és una de les principals referències internacionals en investigacions d’economia pública.