La professora Màrian Buil participa a Florència en una trobada internacional sobre emprenedoria

La professora de l'Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa Màrian Builha presentat a Florència (Itàlia) en el Symposium on sustainability in university campus es el model d'emprenedoria universitària del Tecnocampus. El tema del congrés, Transforming Campuses Towards Sustainable Development, s'enfocava a demostrar el rol dels campus universitaris com a plataformes de transformació social a través de l'aprenentage i recerca actuant com a living labs sostenibles. L'esdeveniment va comptar amb 74 participants, que van presentar investigacions al voltant de com la universitat pot contribuir al desenvolupament sostenible.

Sota el títol "Building a context for sustainable development: Entrepreneurial teaching methodology at Tecnocampus", Buil va plantejar un model hèlix d'emprenedoria universitària que conté els agents amb els qualsestablir vincles per aconseguir un creixement sostenible al territori. Com a universitat emprenedora, cal traslladar als estudiants la importància de l'impacte social, econòmic i mediambiental dels projectes emprenedors que desenvolupen. Aquest és un tret distintiu de l'itinerari emprenedor del Tecnocampus, que es recull com a metodologia en aquesta investigació.

El paper es publicarà com a capítol del llibre indexat "World Sustainability Series”, que forma part de la "Encyclopedia of Sustainability in Higher Education“.