El professor Marcos Faúndez publica un article científic en col·laboració amb el Tecnológico de Monterrey

El professor Marcos Faúndez publica, en col·laboració amb el Tecnológico de Monterrey i la Universitat Vanvitelli, l'article "Emotional State Recognition Performance Improvement on a Handwriting and Drawing Task". En aquest article s'utilitzen característiques espectrals i cepstral del senyal capturat en una tauleta digitalitzadora i algorismes de classificació automàtica per al reconeixement de l’estat emocional de la depressió, l’ansietat i l’estrès a partir de tasques grafoescriturals.

Aquest article, publicat a la revista IEEE access indexada al WoS JCR en primer quartil (Q1), és una primera col·laboració entre el Grup de tractament de senyal del Tecnocampus i la Escuela de ingeniería y ciencias del Tecnológico de Monterrey (Mèxic). Concretament, amb el degà de la facultat, Juan Arturo Nolazco, i l'estudiant Olivier Velázquez. Aquest centre és, segons el rànquinq QS Latin America, la millor universitat mexicana i la tercera millor de tota Llatinoamèrica.

En aquest article hi participen també els professors de la Università della Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento di Psicologia (Itàlia) Anna Esposito i Gennaro Cordasco, amb els quals ja existeix un històric de treballs conjunts en els darrers 20 anys.